November 24, 2014

အမွတ္တရ ပါရီ (ဗာေဆး နန္းေတာ္)     ကုလသမဂၢ ယူနက္စက  ကမၻာ႕  ေရွးေဟာင္း အေမြ အႏွစ္ မ်ားအၿဖစ္(UNESCO World Heritage Site )  အသိ အမွတ္  ၿပဳ တဲ့ ၿပင္သစ္ နုုိင္ငံ  ပါရီ ၿမဳိ႕  က  ဗာေဆး နန္းေတာ္ Versailles Palace  ကုုိ အလည္ ေရာက္ခဲ့ စဥ္ ေလ့လာ ခဲ့ တဲ့ အေတြ႕ အၾကဳံ ေလး ေတြ ကုုိ မ်ွ ပါ ရ ေစ။

ဗာေဆး နန္း ေတာ္ ဟာ  ေရွး ဘုုရင္မ်ား ေဆာက္ လုုပ္ ခဲ့ တဲ့ ကမၻာမွာ ၾကီးက်ယ္ ခန္း နား တဲ့နန္းေတာ္ ေတြ ထဲ က တခုု အပါ အ၀င္ ၿဖစ္ ပါ တယ္။ ၁၈ ရာစုု ႏွစ္ က ေဆာက္ လုုပ္ ေရး အႏုုပညာ လက္ရာ မ်ား နဲ႕   ပန္းခ်ီ ပန္း ပုု  ရုုပ္ထုု မ်ား ၊ ႏွင့္  အလြန္ လွ တဲံ့ ပန္း ၿခံ မ်ား  ၿပသ ထား တဲ့ ၿပတုုိက္ တခုု အၿဖစ္ ဒီေန႔ ေတြ႔ နုုိင္ ပါ တယ္.။

ဗာေဆး နန္းေတာ္ ကုုိ ေၿမ ဧက ၂၅၀ အက်ယ္ အ၀န္း မွာ တည္ ထား တာ ၿဖစ္ ၿပီး  နန္းေတာ္ နဲ႕ အတူ  အလြန္ လွ ပ တဲ့ ပန္း ၿခံ ကုုိ ပါ တည္ ေဆာက္ ထား တာ ၿဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒီနန္း ေတာ္ ကုုိ  ၁၃ ဆက္ ေၿမာက္ လူ၀ီဘုုရင္ ( Louis XIII )   က  ၁၆၂၄ ခုု မွာ  အမဲ လုုိက္ အပန္းေၿဖ ဘုုိ႕  ရည္ ရြယ္ တည္ ေဆာက္ ခဲ့ တာ ၿဖစ္ ပါ တယ္။

 ေနာက္ ပုုိင္း မွာ ေတာ့ သူ ရဲ႕ သား ၁၄ ဆက္ ေၿမာက္ လူ၀ီး ဘုုရင္( Louis XIV)  က ၁၆၇၀ ခုု ႏွစ္ မွာ  နန္းေတာ္ ကုုိ ထပ္ မံ ခဲ်႕ထြင္ ၿပီး  Hall of Mirrors   နဲ႕   Grand Apartments of King and Queens    ဘုုရင္ နဲ႕ မိဖုုရား တုုိ႕ အတြက္ အေဆာင္ တုုိ႔ ကုုိ တည္ ေဆာက္   တယ္ လုုိ႔ ဆုုိ ပါ တယ္။  
(source http://en.chateauversailles.fr/the-palace-)

၁၅ ဆက္ ေၿမာက္ လူ၀ီ ဘုုရင္ ( Louis XV) က ေတာ့  The Chapel  ဘုုရား ရွိခုုိး ေက်ာင္း  နဲ႕   Opera  တုုိ႕ ကုုိ ဆက္ လက္ ေဆာက္ လုုပ္ တယ္ လုုိ႔ သိ ရ ပါ တယ္။ 

နန္း ေတာ္ ၾကီး မွာ အခန္း ေပါင္း ၇၀၀ ရွိ ၿပီး  ၿပဴ တင္း ေပါက္ ေပါင္း ၂၀၀၀ ၊  အပူေပး မီး လင္းဖုုိေပါင္း ၁၂၅၀  န႔ဲ  ေလွခါး ေပါင္း ၆၇ စင္း  ရွိ ပါ တယ္။  ဧည္႕ သည္ ေပါင္း ၂၀၀၀၀  တည္ခိုု နုုိင္ ပါ တယ္။ 
(source  www.pbs.org/marieantoinette/life )

၁၆၈၂ ခုု မွာ ေတာ့ အဲဒီ နန္းေတာ္ ၾကီး ကုုိ အစုုိးရ တရား ရုုံး နဲ႕  ၿပင္သစ္ နုုိင္ငံ ေတာ္ ရုုံး အၿဖစ္ အသုုံး ၿပုဳ ခဲ့ ပါ တယ္။ 

ဗာေဆးနန္းေတာ္ ဟာ ပါရီ ၿမဳိ႕ က ေန ၁၀ မုုိင္ ကြာေ၀းၿပီး  ရထား နဲ႔ ဆုုိ ၄၅ မိနစ္ ေလာက္ စီး ရင္ ေရာက္ ပါ တယ္။  C Line ရထား  အ၀ါ လုုိင္း ကုုိ Versailles Chateau  ဘူတာ ဘက္ ကုုိ  စီးရ ပါ တယ္။  Versailles Chateau  ဘူတာ က ေနာက္ဆုုံး ဘူ တာ မိုုိ႕  မ်က္ စိလည္ လမ္း မွား စရာ အေၾကာင္း မရွိ ပါဘူး၊ ရထား ကုုိ ေနာက္ ဆုုံး ဘူ ထာ ေရာက္ ရင္ ဆင္း ၿပီး ၁၀ မိနစ္ ေလာက္ လမ္း ေလွ်ာက္ ရင္ နန္း ေတာ္ ရွိ ရာ ကုုိ ေရာက္ ပါ တယ္။
 ကၽြန္ေတာ္ တည္းခုုိ  တဲ့ ဟုုိတယ္ နဲ႕ အနီး ဆုုံး ၿဖစ္ တဲ့ Bibliotheque ဘူတာရုုံ  ၿဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ ကုုိ  ၃.၂၅  ယူရုုိေဒၚလာ  ေပး ရ တယ္ ထင္ တယ္၊ မမွတ္ မိ ေတာ့ ပါ။  ေစ်း မၾကီး ပါ ။  


  
                                                                Bibliotheque ဘူတာရုုံ 

  
 Bibliotheque ဘူတာရုုံ 
Versaillies Chateau ( ရထား လမ္း ဆုုံး ေရာက္ ရင္  ဒီဘူတာ ကုုိ ေရာက္ ပါ တယ္)
  Versaillies Chateau   

(ဘူတာ လည္း ရုုိက္ လူ လည္း ရုုိက္ တယ္. အမွန္ ေတာ့ သူမ က ကၽြန္ေတာ္  click  လုုပ္ တုုံး ရုုိက္ကြင္းထဲ ၀င္ လာ တာ)
ဗာေဆး နန္းေတာ္


၁၄ ဆက္ ေၿမာက္ လူ၀ီ ဘုုရင္ ရုုပ္ ထုု နဲ႕  သူရဲ႕  ဗာေဆး နန္း ေတာ္ ကုုိ  ေနာက္ခံ ဘက္ဂေရာင္း နဲ႕  ၿမင္ ရ ပုုံ။Chapel Versailles


Queen's BedRoom


Queen's Bedroom

King's Bedroomနန္းေတာ္ ထဲ က မ်က္ ႏွာ ၾကက္ ေတြ ကုုိ အခုု လုုိ မ်ဳိး  ပန္းခ်ီ ပန္း ေတြ နဲ႕ အလွ ဆင္ထား ေလ့ ရွိပါတယ္္။ နန္းေတာ္ ထဲ ကုုိ ေရာက္ လုုိ႕  ေလွ်ာက္ လည္ ပတ္ ရင္  မ်က္ လုုံး က  အေပၚ ၊ ေအာက္  ေဘး ေတြ ကုုိ  ၾကည္႔ ဘုုိ႕  မေမ့ ပါ နဲ႕  ၊  ေန ရာ တုုိင္း မွာ  လက္ရာ ေၿမာက္ တဲ့ ပန္း ပုု ရုုပ္ ၊ ပန္း ခ်ီကား နဲ႕   ပရိေဘာဂ ေတြ နဲ႕  ၿပည္႔ ေန ၿပီး ၿမင္ သမွ် က ရင္သပ္ ရွဴ ေမာ ေအာင္ လွပ ပါ တယ္။ 

ဒီ ေန ရာ ကုုိ ေတာ့ ဘယ္ လုုိ ေခၚ တယ္ မ မွတ္ မိ ေတာ့ ပါ။  


Chapel  Versailles
နန္းေတာ္ ထဲ မွာ  ဘုုရားရွိခိုုး ေက်ာင္း ၅ ခုု ထဲ က အလွ ဆုုံး ဘုုရား ရွိခုုိး ေက်ာင္း ၿဖစ္ ပါ တယ္။Hall of Mirrors

ဒီ ေန ရာ ကုုိ ေရာက္ ရင္ လူ ေတြ အား လုုံး  ဟာ ကနဲ ၿဖစ္ သြား ေလာက္ ေအာင္ လွ တဲ့ Hall of Mirrors ၿဖစ္ ပါ တယ္။  ခန္း မ အရွည္ ၇၃ မီတာ( ေပ ၂၄၀)  ရွိ ၿပီး ၁၀.၅ မီတာ (၃၄ ေပ ) ရွိပါ တယ္။  ၿပဴ တင္း ေပါက္ အခုုံး ေပါင္း ၁၇ ခုု ရွိပါ တယ္။ခန္း မ ထဲ မွာ  ေရာင္ၿပန္ မွန္ မီး ေပါင္း ၃၅၇ ခုု ရွိ တာ မုုိ႕   အဲဒီအခန္း ကုုိ Hall of Mirrors  လုုိ႕  ေခၚ တယ္ ထင္ ပါ တယ္။  Versailles Palace   ကုုိ ေရာက္ ရင္  ေရာက္ သင့္တဲ့  ေန ရာ တခုု ၿဖစ္ ပါ တယ္ ။
နန္းေတာ္ ထဲ ကုုိ ၀င္ေၾကး  အတြက္  ၁၈ ယူရုုိ ေပး ရ ပါ တယ္။ တန္း မစီ ခ်င္ ရင္ ေတာ့  လက္မွတ္ ကုုိ အင္တာနက္ က ၀ယ္ ပါ လုုိ႔ အၾကံ ေပး ပါ ရ ေစ။ ကၽြန္ေတာ္ က ေတာ့ ယူအက္ က မသြားခင္ ထဲ က လက္ မွတ္ ကုုိ online က ၀ယ္ သြား ပါ တယ္။ ဟုုိ ေရာက္ ေတာ့ လက္မွတ္ တန္း စီး ဘုုိ႕ မလုုိ ေတာ့ ပါ ။  ခ်က္ ခ်င္း တန္း ၀င္ ရ ပါ တယ္။ တခါ တေလ တန္းစီရ တာ  အခ်ိန္ အလြန္ ၾကာ တတ္ ပါ တယ္ လုုိ႔  အသိ ေပး ရင္း  ပုုိစ္  ကုုိ   ဒီ ေန ရာ မွာ အဆုုံး သတ္  ပါ ေတာ့ မယ္။ 

ေနာက္ ပုုိစ္ မွာ ေတာ့  ဗာေဆး နန္းေတာ္ ပန္းၿခံ ထဲ အလည္ သြား ၾက ရ ေအာင္မယ္။


ခင္မင္ လ်ွက္

ေအာင္  NYC